مزارع سیب زمینی که با الگوی کاشت زیگزاگ با سیب زمینی کار مدل AB2F-90 کشت شده بودند به ثمر نشستند و در حال حاضر کشاورزان مشغول برداشت با سیب زمینی کن REL 1700 هستند.

بخشی از مزارع سیر استان همدان طی چند روز گذشته توسط ماشین آلات سیرکار مدل SG8 کشت شد.

شرکت سبز دشت در هفتمین نمایشگاه ماشین آلات، ادوات، محصولات کشاورزی، سیستم های آبیاری و صنایع وابسته ( ایران- کرمانشاه) - شهریور 95

شرکت سبزدشت در دومین همایش برنامه ریزی کشت پاییزه فارس- شهریورماه 1395
( مرکز بین المللی همایش های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس)

 شرکت سبزدشت در نمایشگاه کشاورزی همدان سال 1395 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی همدان سالن ابن سینا

شرکت سبزدشت در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن و اسفند سال 1394

شرکت سبز دشت در نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی اصفهان آذرماه سال 1394