دومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک - آیفارم، درتاریخ 21 تا 24 شهریور ماه ۹۷ در محل نمایشگاه های بین المللی آفتاب واقع در ابتدای بزرگراه خلیج فارس، استان تهران برگزار شد.

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی اتماک – آی فارم (باغبانی، نهاده ها و سیستم های آبیاری دام و طیور، خدمات و صنایع وابسته) تهران از 8 الی 11 مردادماه 1396 در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب – تهران برگزار شد.