دومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک - آیفارم، درتاریخ 21 تا 24 شهریور ماه ۹۷ در محل نمایشگاه های بین المللی آفتاب واقع در ابتدای بزرگراه خلیج فارس، استان تهران برگزار شد.

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی اصفهان از روز چهارشنبه 12آبان تا شنبه 15آبان 95 در محل دائمی شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار شد.

شرکت سبز دشت در هفتمین نمایشگاه ماشین آلات، ادوات، محصولات کشاورزی، سیستم های آبیاری و صنایع وابسته ( ایران- کرمانشاه) - شهریور 95

 شرکت سبزدشت در نمایشگاه کشاورزی همدان سال 1395 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی همدان سالن ابن سینا