سبز دشت تولید و تأمین کننده
ماشین های کشاورزی

اولین تولید کننده ماشین های کاشت، داشت، برداشت و درجه بندی سیب زمینی در ایران

سبزدشت در نمایشگاه کشاورزی مشهد
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهاده ها و سیستم های آبیاری و مکانیزاسیون) مشهد از 17 لغایت 20 بهمن ماه ۱۳۹۶ در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.

توضیحات بیشتر

شرکت سبزدشت در نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی اصفهان
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی (مکانیزاسیون، آبیاری، نهاده ها، باغبانی) اصفهان از 24 لغایت 28 دی ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اصفهان

توضیحات بیشتر

کاشت و برداشت همزمان سیب زمینی
کاشت و برداشت سیب زمینی به طور همزمان در استان گلستان با دستگاه های کاشت و برداشت سیب زمینی شرکت سبزدشت

توضیحات بیشتر