سیب زمینی کار دو ردیفه اتوماتیک فاصله 90 سانتی متر برای کاشت سیب زمینی در مزارع کوچک و متوسط سیب زمینی طراحی شده است. این دستگاه بصورت سوار به اتصال سه نقطه تراکتور متصل و با تراکتور های 120-90 اسب بخار قابل استفاده است. واحد کارنده این دستگاه با مکانیزم تسمه و قاشقک سیب زمینی ها را از مخزن بذر خارج و به صورت خودکار در شیار ایجاد شده توسط شیاربازکن ها قرار می دهد. سیستم کشت این دستگاه به صورت زیگزاگ یا 4 تایی می باشد روی هر پشته دو ردیف با فاصله 16 سانتی متر کشت می شود. کاشت زیگزاگ سیب زمینی باعث تولید غده های با اندازه و شکل یکنواخت و بهبود کیفیت محصول می شود. در این روش میزان رقابت بین بوته های گیاهی کاهش    می یابد.
  •  افزایش عملکرد در هکتار با افزایش تعداد بوته در هکتار.
  •  کوتاه کردن زمان رشد محصول. 
  •  یکنواختی اندازه و شکل غده ها. 
  •  کاهش میزان کلوخ در زمان برداشت. 
  •  مخزن 550 کیلوگرمی.
  •  دو واحد کارنده قاشقکی مجهز به ویبره مکانیکی. 
  •  شیار بازکن های مخصوص کشت زیگزاگ. 
  •  پوشاننده شیپری. 
  •  قابلیت نصب قاشقکهای متفاوت جهت کاشت غده های کوچک، بزرگ و متوسط (سبز و قرمز). 
  •  قابلیت پهن کردن لوله های آبیاری قطره ای تیپ به طور همزمان. 
عنوان  
تعداد ردیف 2
فاصله بین ردیف ها (سانتیمتر) 90
فاصله بین غده ها (سانتیمتر) 10-26
سرعت پیشروی (کیلومتر بر ساعت) 2-4
حداقل توان تراکتور (اسب بخار) 75
نوع اتصال سوار سه نقطه
حدود عملکرد مزرعه ای (هکتار در ساعت) 0/5
ظرفیت مخزن بذر (کیلوگرم) 550
ابعاد (سانتیمتر) 168*198*206
وزن (کیلوگرم) 680

 
ویدئوی سیب زمینی کار AB2-90