• مجهز به دیسک های Culter مواج با فشار دهنده فنری در جلو.
  • مجهز به دیسک های جفتی ستاره ای زاویه دار جهت برش بقایا در هر ردیف.
  • مجهز به شیار باز کن های مستقل دو دیسکی در جلو جهت قرار گیری کود.
  • مجهز به شیار باز کن های مستقل دو دیسکی در جلو جهت قرار گیری بذر.
  • مجهز به چرخ های فشار دهنده v شکل قابل تنظیم.
تعداد ردیف 4 6
وزن(کیلوگرم) 1970 2600
ظرفیت مخزن بذر(کیلوگرم) 120-200 180-300
ظرفیت مخزن کود(کیلوگرم) 440
فاصله بین ردیف ها(سانتیمتر) 50-75
سرعت پیشروی(کیلومتر بر ساعت) 6-10  
قدرت مورد نیاز(اسب بخار) 90-100 110-130