• بسته های کاملاً متراکم و فشرده.
  • مجهز به سیستم هیدرولیکی تنظیم ارتفاع پیکاپ ( انتخابی).
عنوان  
عرض پیکاپ (سانتیمتر) 105
مقطع خروجی بسته (سانتیمتر) 44*34
وزن بسته های کاه (کیلوگرم) 13-20
وزن بسته های علوفه (کیلوگرم) 18-28
طول بسته ها (سانتیمتر) 40-130
کورس پیستون در دقیقه 90
قدرت مورد نیاز  P.T.O (اسب بخار) 20-25
حدود وزن دستگاه (کیلوگرم) 900
ابعاد دستگاه با چرخهای سوار شده (سانتیمتر) 135*160*395
سایز تایرها  10,00/80-12    
7,00/12