• قابليت سايز بندی سيب زمينی و پياز در چهار سايز با حداقل صدمات مکانيکی به محصول.
  • مجهز به میز جداسازی ضایعات با ظرفیت 4 نفر و قابلیت گردش محصول از هر طرف.
  • قابلیت تنظیم سرعت الویتور، سورتینگ و میز جداسازی ضایعات.
عنوان  
عرض الویتور (میلیمتر) 365
ظرفیت تقریبی (تن در ساعت) 4
تعداد درجه بندی (سایز) 4
طول (سانتیمتر) 620
عرض (سانتیمتر) 115
ارتفاع(سانتیمتر) 210
نیروی محرک الکتریکی(ولت) 3Phase 10A
50Hz-380V
وزن (کیلوگرم) 812
ظرفیت با توجه به شرایط محصول متغیر است.
 
ویدئوی سورتینگ سیب زمینی