• با عرض کار 4/2 متر.
  • افزایش راندمان محصول.
  • کاهش هزینه های جمع آوری علوفه.
  • کاهش ریزش برگ های علوفه.
  • عدم آسیب دیدگی علوفه بعلت وارد نشدن فشار مستقیم روی سطح علوفه.
  • عدم شکستگی فنرها و ایجاد اشکال در ماشین آلات بیلر به علت دم تماس نوک فنرها با سطح زمین.
  • دارای بازوهای محکم و بسیار قوی گالوانیزه (مشابه پروفیل های گاردان). 
  • مجهز به بازوهای کشویی جهت تغییر عرض کار.
  • مجهز به چرخهای با استحکام جهت تطبیق با شرایط ناهموار زمین.
  • بالاترین کیفیت قطعات.
عنوان  
عرض کار (سانتیمتر) 420
عرض کار در زمان حمل (سانتیمتر) 180
تعداد بازو (عدد) 11
تعداد فنردر هر بازو (جفت) 4
وزن (کیلوگرم) 510