• مجهز به دو فن جداگانه مکش و خلاء جهت ایجاد مکش و فشار یکنواخت در سیستم توزیع بذر.
  • مجهز به مخزن تخلیه و سیستم مکش مستقل جهت تخلیه بذر های باقی مانده در مخازن.
  • قابل استفاده در کشت های کرتی با توجه به الگوی کشت در ایران
  • صرفه جویی قابل ملاحظه در میزان بذر مصرفی و کاهش هزینه های مصرف بذر (بذر مصرفی پیاز به میزان 60 % نسبت به روش دست پاش کاهش می یابد).
  • استفاده بهینه گیاه از مواد غذایی و یکنواختی سایز محصول در زمان برداشت.
  • کاهش هزینه های تنک کردن.
عنوان  
تعداد ردیف 9
عرض کار (سانتیمتر) 180
وزن (کیلوگرم) 1000
ابعاد (سانتیمتر) 140*240*175
ظرفیت مخزن بذر(لیتر) 2/2
قدرت مورد نیاز(اسب بخار) 65