سیب زمینی کار کودکار دو ردیفه اتوماتیک فاصله 90 سانتی متر برای کاشت سیب زمینی در مزارع کوچک و متوسط سیب زمینی طراحی شده است و همزمان با کاشت، کود مورد نیاز را در زیر و دوطرف بذر قرار می دهد. این دستگاه به صورت سوار به اتصال سه نقطه  تراکتور متصل و با تراکتور های 90-120 اسب بخار قابل استفاده است. واحد کارنده این دستگاه با مکانیزم تسمه و قاشقک سیب زمینی ها را از مخزن بذر خارج و به صورت خودکار در شیار ایجاد شده توسط شیاربازکن های ماشین قرار می دهد. سیستم کشت این دستگاه به صورت زیگزاگ یا 4 تایی می باشد که روی هر پشته دو ردیف با فاصله 16 سانتی متر کشت می شود. کاشت زیگزاگ سیب زمینی باعث تولید غده های با اندازه و شکل یکنواخت و بهبود کیفیت محصول می شود. در این روش میزان رقابت بین بوته های گیاهی کاهش می یابد.
 •  قرار دادن کود در دو طرف و زیر بذر سیب زمینی.
 •  صرفه جویی در مصرف آب و حفظ رطوبت خاک.
 •  افزایش عملکرد در هکتار با افزایش تعداد بوته در هکتار.
 •  یکنواختی اندازه و شکل غده ها.
 • کاهش میزان کلوخ در زمان برداشت.
 •  مخزن 550 کیلوگرمی.
 •  مخزن کود 200 لیتری.
 •  دو واحد کارنده قاشقکی مجهز به ویبره مکانیکی.
 •  شیار بازکن های مخصوص کشت زیگزاگ.
 •  شیار بازکن های مخصوص کود.
 •  پوشاننده شیپری.
 • قابلیت نصب قاشقکهای متفاوت جهت کاشت غده های کوچک ، بزرگ و متوسط (سبز و قرمز).
 • قابلیت پهن کردن لوله های آبیاری قطره ای تیپ به طورهمزمان.
عنوان  
تعداد ردیف 2
فاصله بین ردیف ها (سانتیمتر) 90
فاصله بین غده ها (سانتیمتر) 10-26
سرعت پیشروی (کیلومتر بر ساعت) 2-4
حداقل توان تراکتور (اسب بخار) 90
نوع اتصال سوار سه نقطه
حدود عملکرد مزرعه ای (هکتار در ساعت) 0/45
ظرفیت مخزن بذر (کیلوگرم) 550
ظرفیت مخزن کود (لیتر) 200
ابعاد (سانتیمتر) 168*198*228
وزن (کیلوگرم) 860

 
ویدئوی سیب زمینی کار AB2-F90