گروه APH عرضه کننده ماشین های آماده سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت، درجه بندی، بسته بندی و انبارداری سیب زمینی است که در هلند مستقر می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس aphgroup.com  مراجعه فرمایید و یا با ما تماس بگیرید.