از سنگ جمع کن برای جمع آوری سنگ و کلوخ استفاده می شود تا زمین برای عملیات کشاورزی به طور مناسبی آماده شود. 

دستگاه کاشت سیب زمینی دو ردیفه و چهار ردیفه، اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، سیب زمینی کار برای الگوی کاشت زیگزاگ، سیب زمینی کار برای کاشت مینی تیوبر، دستگاه کاشت سیب زمینی و کودپاشی به طور همزمان 

کولتیواتور سیب زمینی همراه با کودپاش، رتوشیپر برای آماده سازی زمین 

دستگاه برداشت سیب زمینی یک ردیفه و دو ردیفه مناسب برای برداشت سیب زمینی در مزارع کوچک، متوسط و بزرگ پیش از برداشت، با سرزنی سیب زمینی عملیات برداشت ساده تر و سریع تر انجام خواهد شد. 

دستگاه سورتینگ سیب زمینی برای درجه بندی اندازه های متفاوت سیب زمینی و تمیزکردن سیب زمینی استفاده می شود.