•  قابل استفاده در مزارع سیب زمینی. 
  •  توانایی انجام همزمان چهار عملیات سله شکنی ، وجین و دفع علفهای هرز،کوددهی و خاکدهی.
  •  مجهز به سیستم مقدار ریزش کود شیمیایی منحصر بفرد MINIMAX.
  •  صرفه جویی و دقت در میزان ریزش کود.
عنوان  
ابعاد(سانتیمتر) 127*166*195
عرض کار (سانتیمتر) 150
وزن دستگاه (کیلوگرم) 420
توان مورد نیاز(اسب بخار) 45
ظرفیت مخزن کود(کیلوگرم) 220
ظرفیت زراعی (هکتار در ساعت) 0/5
فاصله بین ردیفها(سانتیمتر) 65-75
ویدئوی کودکار کولتیواتور فاروئر سبزدشت