• بسته های کاملاً متراکم و فشرده.
  • مجهز به سیستم هیدرولیکی تنظیم ارتفاع پیکاپ ( انتخابی).
عنوان  
عرض پیکاپ (سانتیمتر) 160
مقطع خروجی بسته (سانتیمتر) 46*36
وزن بسته های کاه (کیلوگرم) 16-28
وزن بسته های علوفه (کیلوگرم) 20-35
طول بسته ها (سانتیمتر) 40-130
کورس پیستون در دقیقه 90
قدرت مورد نیاز  P.T.O (اسب بخار) 26-30
حدود وزن دستگاه (کیلوگرم) 1150-1175
ابعاد دستگاه با چرخهای سوار شده (سانتیمتر) 155*246*430
سایز تایرها  10,00/80-12    
7,00/12