•  قابل استفاده در مزارع سیب زمینی و ذرت. 
  •  توانایی انجام همزمان چهار عملیات سله شکنی، وجین و دفع علفهای هرز، کوددهی، خاکدهی پای بوته و شکل دهی پشته.
  •  مجهز به سیستم مقدار ریزش کود شیمیایی.
  •  صرفه جویی و دقت در میزان ریزش کود.
عنوان  
تعداد ردیف 4
فاصله بین ردیفها(سانتیمتر) 75
توان مورد نیاز(اسب بخار) 65
ظرفیت زراعی (هکتار در ساعت) 0.8
ظرفیت مخزن کود(لیتر) 250 (2)
ابعاد(سانتیمتر) 163*321*172
وزن دستگاه (کیلوگرم) 702