بیلر مکعبی

بیلر مکعبی مدل SB۵۵ جهت جمع آوری و بسته بندی کاه، یونجه و بقایای برنج طراحی شده است. 

ساقه جمع کن و ساقه خردکن غلات

ساقه جمع کن و ساقه خردکن کاه و ساقه هایی که پس از برداشت با کمباین بر روی زمین باقیمانده است توسط ماشین برداشت کرده و پس از خرد کردن به تریلر که در پشت ماشین متصل است منتقل می کند 

بارکن علوفه

بارکن علوفه سبب صرفه جویی در هزینه های بارگیری و زمان بارگیری خواهد شد.