• کولتیواتور شیپری دو ردیفه مخصوص عملیات داشت مزارع سیب زمینی.
  • قابل استفاده برای سه عملیات وجین، خاکدهی و شکل دهی پشته ها.
  • وجین کن های مقاوم فنری.
  • شکل دهی مناسب پشته ها با خاکده شیپری.
عنوان  
تعداد ردیف 2
عرض کار (سانتیمتر) 180-150
فاصله بین ردیفها (سانتیمتر) 90-75
حداقل توان تراکتور (اسب بخار) 70
نوع اتصال سوار، سه نقطه
حدود عملکرد مزرعه ای (هکتار در ساعت) 0/5
ابعاد (سانتیمتر) 150*235*268
وزن (کیلوگرم) 860
ویدئوی کولتیواتور شیپری