• آماده سازی بستر صیفی جات توام با کوددهی قبل از کاشت.
  • کوددهی و کولتیواتور در مزارع سیب زمینی پس از کاشت.
کودریز کولتیوار ردیفی مدلFS-F برای عملیات آماده سازی بستر بذر و کوددهی پیش از کاشت صیفی جات و عملیات کوددهی، خاکدهی و وجین کردن علف های هرز پس از کاشت سیب زمینی به کار می رود. دستگاه مجهز به دو مخزن کود جداگانه با ظرفیت مخزن کود دامی  1400 لیتر و ظرفیت مخزن کود شیمیایی 150 لیتر می باشد. کود شیمیایی از طریق دو موزع قابل تنظیم درون شیارهای ایجاد شده توسط وجین کن ها قرار گرفته و کود دامی به وسیله مکانیزم نقاله ای بین ردیف های کاشت محصول ریخته می شود. فاروئرهای نصب شده روی دستگاه عملیات خاکدهی و بسترسازی را با کیفیت عالی اجرا می کنند.
  • مورد استفاده در عملیات کوددهی و آماده سازی بستر بذر قبل از کاشت صیفی جات.
  • مورد استفاده در عملیات کوددهی، خاکدهی و وجین علف های هرز پس از کاشت سیب زمینی. 
  • استحکام فوق العاده و مانورپذیری عالی.
  • قابلیت ریزش کود دامی و شیمیایی به صورت همزمان.
  • مجهز به مکانیزم نقاله ای ریزش کود دامی.
  • دارای فاروئر و وجین کن
  • قابلیت پهن کردن نوار های آبیاری قطره ای (تیپ) همزمان با کوددهی و بسترسازی.
  • قابلیت تنظیم سریع و آسان مقدار ریزش کود.
عنوان FS-50 FS-75 FS-80 FS-90
فاصله بین ردیفها (سانتیمتر) 50 75 80 90
سرعت پیشروی (کیلومتر بر ساعت) 5-3 5-3 5-3 5-3
حداقل توان تراکتور (اسب بخار) 85-75 85-75 95-90 95-90
نوع اتصال سوار سه نقطه سوار سه نقطه سوار سه نقطه سوار سه نقطه
ظرفیت مخزن کود دامی (لیتر) 1400 1400 1400 1400
ظرفیت مخزن کود شیمیایی (لیتر) 150 150 150 150
ابعاد (سانتیمتر) 192*218*251 192*195*234 210*195*234 210*195*234
وزن (کیلوگرم) 773 791 801 912