سبزدشت در این رویداد مهم میزبان کشاورزان و مشتریان گرانقدر  و مسئولان محترم در حوزه کشاورزی استان فارس و دیگر استانها بود و فرصت مناسبی دست داد تا مدیران شرکت سبزدشت از نزدیک با کشاورزان گفتگو کرده و به تبادل ارتباط با این عزیزان بپردازند. و از همراهی و حمایت این عزیزان کمال تشکر و قدردانی داریم. 
نمایشگاه شیراز از 5 تا 8 اردیبهشت در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی شیراز برگزار شد.