شرکت سبزدشت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی (Agromac) اصفهان (12- 15آبان ماه 95 ).
آقای مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی به اتفاق آقای مهندس کشاورز معاون امور زراعت و آقای دکتر عباسی مدیرکل مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از غرفه شرکت سبزدشت بازدید نمودند.
بازدید : 1217
16 آبان 1395 ساعت 01:37 ب.ظ